image

نام پروژه: ساختن رویاهای خود

برگزاری کلاس هایی از قبیل احکام بانوان ، اخلاق ،همسرداری و مشاوره برای نوعروسان محترم وادامه ی جلسات و همایشات پس از ازدواج برای انها در جهت ارتقای فرهنگ و مسائل اعتقادی واخلاقی برای انها در ادامه زندگی و سازگاری با همسر و خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری .

هدف
آموزش و پیشرفت خانواده های ضعیف