image
image
image
image
image
image

کمک هزینه جهزیه

باتوجه به اهمیت مسئله ازدواج و مشکلات اقتصادی عموم اقشار کم در امد جامعه مهم ترین فعالیت خیریه بر پایه کمک هزینه خرید جهزیه می باشد تا گامی در جهت تشویق و ترغیب نوجوانان به ازدواج آسان شود در همین راستا این خیریه اقدام به تهیه اقلام اساسی جهزیه با کم ترین قیمت به صورت فروشگاهی جهت افراد تحت پوشش نموده است که سالیانه به حدود ده هزار نو عروس کمک هزینه تهیه جهزیه تعلق میگیرد .

هدف
کمک به نو عروس ها

تعداد نو عروسان کمک شده در هرسال

1000 نفر